Privatlivspolitik

I Privatlivspolitik for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) kan du læse om, hvordan vi håndterer og passer på de personoplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig, når du besøger geus.dk, eller når GEUS varetager sine myndighedsopgaver. Se, hvilke rettigheder du som registreret har i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Sidst opdateret den 4. juni 2024

Vi er dataansvarlige – sådan kontakter du os

GEUS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Hvis du ønsker at kontakte GEUS i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Øster Voldgade 10
1350 København K
E-mail: [email protected]
Telefon: 38142000

Sådan kontakter du databeskyttelsesrådgiveren

Du har også mulighed for at henvende dig til GEUS’ databeskyttelsesrådgiver, Bibi Shah, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren Bibi Amina Shah kan kontaktes på

Telefon: 72545741
Mobil: 30459398

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

GEUS behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. GEUS kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for varetagelsen af en opgaver.

Når du henvender dig til GEUS’ hovedpostkasse, [email protected], behandler vi alene de oplysninger om dig, som er indeholdt i din henvendelse. Hvilke oplysninger der behandles afhænger således af, hvilke oplysninger du har angivet i din henvendelse. Dette kan bl.a. omfatte følgende oplysninger:

  • Almindelige personoplysninger, såsom kontakt- og identifikationsoplysninger (f.eks. navn og e-mail).
  • Oplysninger om private forhold og civilstatus samt følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om helbredsforhold, politisk tilhørsforhold m.v.

GEUS behandler dine personoplysninger som led i offentlig myndighedsudøvelse med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Din henvendelse undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder f.eks. journalisering efter offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen.

GEUS behandler dine eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Besøgsstatistik

GEUS har adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden via et statistiksystem. Systemet kan bl.a. se, hvilke sider du har kigget på og hvornår, samt hvilken browser du bruger.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af GEUS’ hjemmeside.

Cookies

Når du besøger vap.dk, bliver der lagt en cookie på din computer, som bl.a. bruges til statistik. Det giver os mulighed for at få overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, så vi kan gøre den så relevant og brugervenlig som mulig. Hvis du klikker på “Nej tak til cookies”, indsamler vi ikke statistik om dit besøg.

Som bruger af vap.dk kan du blive mødt af enkelte 3. parts cookies fra bl.a. YouTube. Hvis du ikke ønsker disse cookies på din computer, kan du klikke ”Nej tak til cookies”. Du kan stadig bruge websitet uden at acceptere 3. parts cookies, men det kan betyde, at indholdet af iframes, videoklip m.m. ikke vises korrekt.

Ud over cookies til statistik og særlig funktionalitet vil der altid blive sat en session-cookie, som er nødvendig for, at hjemmesidens system kan fungere.

Ønsker du slet ikke, at vi sætter cookies, når du besøger vap.dk, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookies her.

Opbevaring af dine personoplysninger

GEUS behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, som GEUS varetager. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Dine rettigheder omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at GEUS som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig på GEUS via hjemmesiden, skal du rette henvendelse på [email protected]. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Brug af billeder

GEUS følger gældende praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.
Hvis du er af den opfattelse, at et billede af dig optræder i en uhensigtsmæssig sammenhæng på vap.dk, bedes du rette henvendelse til [email protected] med angivelse af, hvilket billede det drejer sig om. Billedet vil blive fjernet hurtigst muligt.