VAP-marker

VAP består lige nu af fem forsøgsmarker – to sandmarker og tre morænelermarker – og en mark på standby.

Ud over pesticider bliver VAP-markerne brugt til at analysere for en lang række andre parametre, som har betydning for udvaskningen af pesticider – f.eks. uorganiske kemiske parametre, nedbør og grundvandsstand.