Kontakt

Nora Badawi

Projektleder og seniorforsker
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Telefon 91 33 35 74
E-mail: [email protected]

Kirsten Kørup

Akademisk medarbejder
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Telefon: 93 52 21 31
E-mail: [email protected]